Engelska åk 7-9

Canada

Start

Läs faktatexten om Canada tillsammans och gör de interaktiva övningarna.

Arbetspass

Läs Fun Facts about Canada.

Se på programmet och arbeta med arbetsmaterialet.

Välj en eller flera av texterna i länken bredvid. Läs texten och se till att du förstår innehållet.

Skriv ett sammandrag av din text på engelska. Använd länken summary.

Gör en liten plansch som du kan använda som stöd när du återberättar texten för dina klasskamrater på engelska.

Avslut

Diskutera i klassrummet vilka likheter och skillnader det finns mellan USA och Canada. Använd gärna Fridtjuvs brainstorm. Titta sedan på Top ten differences between USA and Canada. Hade ni med några av skillnaderna som nämns i filmen?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25