Engelska åk 4-6

Canada

Start

Lyssna på filmklippet med fakta om Kanada

Arbetspass

Välj en eller flera provinser eller städer i Kanada från länken bredvid och gör en liten plansch med fakta om det du har valt. När du är färdig med ett område ska du kunna berätta lite om detta område för dina klasskamrater på engelska.

Lyssna på intervjun där kanadensaren Mike berättar för Todd om tre stora städer i Kanada och om vad som skiljer dem åt. Var noga med att du förstår intervjun och gör sedan de interaktiva övningarna som hör till.

Avslut

Skriv fritt på engelska vad du tycker har varit mest intressant i arbetsområdet Kanada. Är det något i Kanada som påminner dig om Sverige? Låt en klasskamrat rätta och kommentera din text. Gör sedan eventuella ändringar i texten.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25