Engelska åk 4-6

Christmas

Start

Läs texten och anteckna vilka olika faktorer som har format hur julen firas i engelskspråkiga länder.

Jämför dina anteckningar med en kamrat. Har ni uppfattat samma saker? Om inte titta på filmklippet igen och se om du uppfattar fler saker.

Repetera omständigheterna runt Jesu födsel, här dock i en mycket modernare sättning.

Arbetspass

Läs texten om en normal juldag i Storbritannien. Välj ut de ord du inte förstår och lär dig dem. Använd internet eller en engelsk-svensk ordbok för att översätta orden.

Avslut

Skriv ett e-mail till din lärare om hur du brukar fira jul. Använd gärna Grammarly som du hittar via länken här bredvid för att få hjälp med grammatiken.

Följ länken, läs och spela upp dit e-mail. När du är nöjd med inspelningen mailar du även denna till din lärare.

Extra

Har du inte fått nog av jul? Titta på filmen (1h17min) om Rudolf med röda mulen och öva samtidigt din hörförståelse!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25