Geografi åk 7-9

Cyklonen i sydöstra Afrika

Start

Den tropiska cyklonen Idai var en kraftfull och långlivad cyklon i Indiska oceanen som nådde Afrikas östkust i mars 2019 och orsakade stor förödelse. Klicka på länken till höger. Läs nyhetsartikeln om det pågående räddningsarbetet i spåren efter cyklonen, samt faktarutan om själva cyklonen.

Arbetspass

I texten till höger får du lära dig skillnaden mellan en orkan, en tropisk cyklon och en tromb. Anteckna och sammanfatta skillnaderna mellan de olika väderfenomenen.

Några faktorer krävs för att en tropisk cyklon ska bildas. Läs till höger.
Förklara sedan kortfattat med egna ord för en klasskamrat hur en cyklon bildas.
Att ta reda på: Vad betyder orden troposfär och stratosfär?

Klicka på länken till höger. Utgå från texten och bilden som visar var cyklonerna oftast bildas. Rita sedan upp din egen skiss av en världskarta där du märker ut var världshaven ligger och var de mest kraftfulla cyklonerna har uppstått samt vilka länder som befinner sig mest i farozonen. Ta en kartbok eller internet till hjälp om du inte vet var världshaven eller länderna befinner sig. Lämna in din skiss till din lärare.

Avslut

Följ händelseutvecklingen av olika väderkatastrofer runt om i världen. Ta tillförlitliga nyhetskällor på internet till hjälp. Använd länken till höger för att lära dig mer om områden som är utsatta för kraftiga väderfenomen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25