Religion åk 4-6

Den svenska sommartraditionen

Start

Sätt er i grupper om fem personer och berätta för varandra hur ni brukar fira midsommar. Om ni inte firar midsommar så berätta ändå om vad ni brukar göra denna dag.

Arbetspass

Klicka på länken till höger och lyssna på podcasten (3.41 min). Svara sedan på frågorna som hör till podcasten.

Titta på filmen till höger (5:57 min). Skriv sedan ner dina svar till frågorna i frågeformuläret. Gå tillbaka och se på delar av filmen igen, eller lyssna på podcasten, om du behöver.

Avslut

Fördjupa dig om midsommarfirandets historia. Läs igenom hela texten och grunna på svaren till följande frågor:
Varför är det svårt att fastställa varför vi firar midsommar?
Hur firar man i de andra nordiska länderna?
Varifrån kommer troligtvis midsommarstången ifrån?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25