Engelska åk 7-9

Description

Start

Gör en beskrivande text som speglar någon av bilderna du ser i galleriet. Beskriv så utförligt som möjligt på engelska. Du hittar tips på adjektiv i länken bredvid.

Arbetspass

Stryk under varje adjektiv du har använt i din text, ersätt det med en synonym. Du hittar synonymer i länken bredvid.

Ersätt nu alla de ord du har strukit under med motsatsord i stället. Motsatsord kallas för antonyms och du hittar antonymerna nedanför synonymerna.

Avslut

Sätt upp din bild på ett papper, under bilden skriver du dina tre variationer av beskrivningar.
Reflektera i klassen över hur betydelsen och känslan i språket kan förändras genom ordvalet. Diskutera varför ni valde de bilder ni valde. Ställ gärna frågor till varandra. Ta hjälp av tankekartan i länken.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25