Svenska åk 7-9

Populärpoesi

Start

Lyssna tillsammans på några av de inlästa dikterna. Diskutera vad ni hör- vad är budskapen?

Arbetspass

Utgå från någon av dikterna som du nyss lyssnat på. Följ instruktionerna i länken bredvid och gör övningarna. Redovisa i grupp.

Välj en dikt från länken bredvid.

Gör en analys av dikten som du valt. följ mallen som finns i länken bredvid. Var noga och gå igenom analysen steg för steg.

Avslut

Förbered en presentation av din dikt. Läs den högt och berätta kort om din analys.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25