Svenska som andraspråk åk 4-6

Dikt SvA

Start

Dikt är ett uttrycksmedel men även en konstform. Följ länken och klicka på en temabild för att ta del av ungdomars dikter. Läs några högt tillsammans.

Titta på filmklippet om hur en dikt kan vara uppbyggd.

Arbetspass

Nu ska du få skriva en egen dikt. Välj ett tema för dikten och börja skriv ”från hjärtat”.
Hitta inspiration i de tidigare länkarna eller här bredvid.

Titta på din dikt. Välj ut en bild som passar till din dikt. Bilder kan du hitta i länken bredvid.

Bearbeta och analysera din dikt, arbeta med frågorna i länken. Skicka både din dikt och din bearbetning till din lärare.

Har du tid över så kan du skriva en dikt till!

Avslut

Läs dikterna för varandra, sätt upp dem på väggen i klassrummet. Prova att läsa dikten med olika tonfall; viskande, argt, hysteriskt och så vidare. Bestäm vilka dikter ni skulle vilja skicka in för publicering.

Extra

Lyssna när unga och poeter läser dikter!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25