Samhällskunskap åk 7-9

Diplomatisk kris

Start

Ett misstänkt nervgift användes i attacken i engelska Salisbury den 4 mars mot en före detta rysk dubbelagent och hans dotter. Klicka på länken till höger för att läsa och titta på nyhetsinslaget om händelsen.

Arbetspass

Storbritanniens premiärminister Theresa May har pekat ut Ryssland som ansvarigt för nervgiftsattacken. I spåren av detta har fler än 25 länder, däribland Sverige reagerat mot Ryssland genom att utvisa ryska diplomater. Läs mer i nyhetsartiklarna och fundera på följande: Vad pekas ut som skäl till varför ryska diplomater stängts av? Hur reagerar och kommenterar Ryssland på anklagelserna?

Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter och 350 konsulat. Sverige har diplomatiska förbindelser med nästan alla världens stater. Men varför? Varför finns ambassader och konsulat? Vad arbetar diplomater och ambassadörer med? Läs textlänkarna och spalta sedan upp dina svar.

Avslut

Fortsätt arbeta med texterna du just läst. Gör en lättförståelig tankekarta där du beskriver hur Utrikesdepartementets organisation ser ut. Utgå från Sverige och jobba dig ut i världen. Välj ut saker som du tycker är väsentliga att få med.

Extra

Uppdatera dig om det senaste i händelseutvecklingen kring den diplomatiska krisen och nervgiftattacken? Sök själv på internet och var noga med att använda tillförlitliga nyhetskällor.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25