Engelska åk 7-9

Discussion

Start

Titta på filmklippet om hur man argumenterar.

Arbetspass

Dela upp klassen i mindre grupper. Varje grupp ska förbereda sig för att argumentera för eller mot en företeelse de får sig tilldelad. Använd internet för att hitta argument för eller mot.

Välj själv vad ni vill argumentera för eller titta på förslagen i temalänken bredvid.

Läs igenom mallen för argumentationsanalys innan ni börjar lyssna på varandras argumentationer. Fundera utifrån mallen runt omkring argumentationen.

Avslut

Lyssna på varandras argumentationer. Notera om argumentationerna innehåller det som efterfrågas i tipsen om argumentationsanalys.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25