Biologi åk 7-9

Ekologi – balans och konkurrens i olika ekosystem

Start

För populationerna i ett ekosystem är det alltid en kamp för överlevnad. Det finns nästan alltid någon yttre eller inre faktor som begränsar antalet individer i populationen.

Börja med att titta på filmklippen om vad som bestämmer en populations storlek. Fundera på vad som är av betydelse för en populations överlevnad.

Titta också på de olika delarna i ett ekosystem.

Arbetspass

Börja med att testa dig själv kring vad du vet om balans i naturen. Förklara begreppen.

Läs om vad konkurrens innebär för en population.

Läs om anpassning.

Gör övningarna. Förklara begreppen.

Lär dig mer om naturligt urval.

Avslut

Repetera vad du lärt dig genom att titta på filmklippet

Skriv en resonerande text där du berättar om hur olika faktorer spelar in på en populations storlek. Ta med begreppen balans och konkurrens och naturligt urval.

Exempel på faktorer är:
Klimatet.
Brist på mat, vatten eller boplatser.
Sjukdomar eller många rovdjur.

Vill du ha hjälp för att strukturera din text så studera länkarna.

Extra

Läs mer om hotade populationer i Norden och i världen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25