Biologi åk 7-9

Ekologi – ekosystem och ekologiska begrepp

Start

Ekologi handlar om hur organismer fungerar tillsammans i ett system. Ett viktigt begrepp inom ekologin är ekosystem. Ett ekosystem är ett avgränsat område eller en miljö där organismer samspelar.

Börja med att titta på filmklippen om ekosystem.

Testa dig själv – vad kommer du ihåg? Förklara orden.

Arbetspass

Inom ekologin använder man särskilda ord och begrepp. I länken hittar du förklaringar till dem som du bör känna till.

Förklara de ekologiska begreppen.

Ett ekosystem kan vara ett litet område, till exempel ett akvarium eller ett stort område, till exempel en öken, ett skogsområde eller en sjö. I länken hittar du beskrivningar av olika ekosystem i världen. Läs texten.

Välj ett ekosystem som du sammanfattar och beskriver med egna ord. Din faktatext ska innehålla några av orden och begreppen som du lärt dig.

Avslut

Rita en bild (eller hitta en på nätet) som beskriver det ekosystem som du valt.

Redovisa din faktatext för klassen på det sätt som ni valt.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25