Samhällskunskap åk 7-9

Ekonomisk brottslighet

Start

Hur fungerar ett lands ekonomi? Se filmen till höger.

Arbetspass

Läs till höger om vad som menas med ekonomisk brottslighet. Att tänka på: Hur påverkas ett lands och människors ekonomi av brottsligheten?

Vad är Finansinspektionen? Läs länken till höger.

Se filmen som förklarar hur svarta pengar tvättas vita och vilka åtgärder företag i finansvärlden är skyldiga att vidta för att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet.

Penningtvätt, målvakt, insiderbrott med mera. Lär dig vad orden betyder i ordlistan till höger.

Vad innebär det att arbeta svart? Läs till höger.

Avslut

En bankskandal har rullat upp där Swedbank misstänks och utreds för penningtvätt. Läs nyhetsartikeln om vad som har hänt.

Följ hur bankskandalen har fortsatt att utveckla sig. Diskutera i klassen vad ni har hittat.

Diskutera också vilka källor ni har använt. Vilka källor verkar pålitliga och varför?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25