Svenska som andraspråk åk 1-3

En eller ett SvA

Start

Varför heter det en eller ett och hur vet man att det blir rätt? Ta del av länkarna.

Gör den interaktiva övningen tillsammans i grupp eller två och två (övningen är i Flash).

Arbetspass

Bli säker på ”en eller ett” genom att själv göra de interaktiva övningarna bredvid. Repetera tills du känner dig säker. Ta hjälp av facit om du behöver.

Avslut

Gör en egen plansch med bilder och tillhörande text som visar en eller ett. Välj ett temaområde (kläder, djur, frukt) eller gör en alfabetisk ordning (en apa, ett blad, en cykel…).
Presentera din plansch för dina kamrater i grupp eller två och två.

Spela in dig själv när du läser högt från din plansch. Vilka ord är svåra att uttala?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25