Engelska åk 7-9

England

Start

Lyssna på klippet med One Direction. Vad handlar låten om? Försök definiera sångens innehåll med tre separata ord som du skriver ned på en lapp vardera.

Arbetspass

Arbeta med ”preparations for the video”. Titta på videon. Ta reda på hur mycket du har förstått genom att arbeta med de interaktiva övningarna som hör till.

Vilken inverkan har berömda musikband/människor på dig? Skriv ned dina svar på lappar.

Läs texten och gör de interaktiva övningarna

Översätt de ord du inte förstår med hjälp av lexikon eller google translate. Lär dig att både uttala och stava dem.

Skriv vad du tycker har varit viktigast i mycket korta meningar, helst som slagord på små lappar.

Avslut

Gör ett kollage av lapparna som du har skrivit under arbetets gång. Sätt dig med en kamrat och prata om likheter och olikheter.

Skriv ned dina tankar om arbetsområdet England på engelska och lämna in till din lärare. Du kan skriva i det nedladdningsbara dokumentet i länken bredvid.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25