Svenska, Svenska som andraspråk åk 4-6

Faktatext SvA

Start

Vad är en faktatext? Titta på filmklippet i länken som visar hur man kan skriva en faktatext om djur!

Hur känner man igen typiska faktaord? Vilka kan du redan och varför ska man använda dem? Titta i länken tillsammans med en kamrat och diskutera.

En faktatext kan delas upp i olika delar. Det är bra om du har koll på de olika delarna innan du börjar skriva, titta i länken.

Arbetspass

Vad känneteckar en bra faktatext? Titta på text 1 och text 2 i länkarna. Den första texten innehåller en tydlig uppdelning och många faktaord. Den andra texten är en uppräkning och har en annan struktur. Titta på texterna. Vilken är bäst och varför. Motivera!

Gör en tankekarta som en förberedelse för din faktatext. Använd strukturen med hjälp av ”delar” så som du har lärt dig tidigare. Titta i länken för att se exempel på en tankekarta.

Avslut

Nu är det dags för dig att skriva den egen faktatext. Välj ämne med hjälp av din lärare och följ arbetsgången som du lärt dig.

Läs varandras faktatexter och ge kamratrespons. Kontrollera att det finns faktaord och att det finns en tydlig struktur.
Ta hjälp av länken som handlar om kamratrespons.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25