Moderna språk, Tyska åk 6–7, 7-9

Färger – Farben

Start

Klicka på länken och gör uppgifterna.

Nu kan du skriva in färgerna själv.

Arbetspass

Se filmen,, Grün, grün sind alle meine Kleider´´ och gör övningarna (1.57 min).

Lär dig glosorna från sången!

Nu kan du säkert lösa det lilla korsordet!

Avslut

Sjung nu sången ,,Grün grün sind alle meine Kleider´´ tillsammans i klassen.
Tips: Kanske ni kan lära ut sången till dem som går i klass 5.

Fördjupning

Klipp ut bilder på saker som har olika färger t.ex. från en veckotidning eller tidskrift och klistra in dem på ett papper. Slå upp i en ordbok eller på internet vad sakerna heter och skriv det tyska ordet under dina bilder.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25