Samhällskunskap åk 4-6

Fattigdom och välstånd

Start

Ta del av Unicef text om fattigdom och skriv ner det viktigaste i texten i ditt häfte. Lägg mest tid och kraft på vad fattigdom är, varför fattigdom finns, vad det innebär för dem som drabbas och hur man kan arbeta emot fattigdom.

Ta del av filmen där några unga intervjuas om fattigdom bland barn i Sverige. Skriv ner det du tycker var viktigast i filmen i ditt häfte.

Sök information om vad som menas med välstånd och skriv ner den förklaring du tycker bäst förklarar vad välstånd är.

Arbetspass

Gör en tankekarta där du kort beskriver och förklarar:

(A) Vad som menas med välstånd och fattigdom.
(B) Varför vi har fattigdom, vad det får för betydelse för den som drabbas och hur vi kan komma åt fattigdomen.

Avslut

Använd din tankekarta som stöd för att prata i 5 – 10 min om fattigdom och välstånd inför klassen.

Vad har du lärt dig om fattigdom och välstånd under tiden som du jobbat med detta? Vad var svårt och vad var lätt i arbetet? Skriv svaren i ditt häfte.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25