Svenska, Svenska som andraspråk åk 7-9

Formellt brev SvA

Start

Ett formellt brev skiljer sig från ett privat. Det formella brevet vänder sig ofta till myndigheter eller till någon i det offentliga samhället. Det finns vissa detaljer som du bör tänka på när du skriver ett formellt brev. I det här lektionspasset kommer du att få lära dig grunderna.

Titta på filmklippet som handlar om hur ett formellt brev är uppbyggt.

Titta på filmklippet som handlar om reklamation där man klagar på något.

Arbetspass

Läs texten om skillnaden mellan ett privat och ett formellt brev.

I länkarna hittar du information om vad människor brukar klaga på. I länken ”Klagomuren” är det ungdomar som tycker till. I nästa länk är det en lista över de vanligaste klagomålen.

Nu ska du skriva ett reklamationsbrev där du klagar på något. Använd gärna ord och begrepp från listan i länken. Du hittar även en mall för hur brevet kan vara uppbyggt, ta hjälp av den.

Avslut

Läs upp era brev för varandra i klassen. Byt brev med varandra och skriv ett svar. Skicka in det du har skrivit till din lärare.

Följ länken, kontrollera att du har förstått arbetsgången när det gäller att skriva ett formellt brev.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25