Kemi åk 7-9

Fosforns kretslopp

Start

Fosfor är ett livsnödvändigt näringsämne för jordens alla växter och djur. Fosfor finns inte i luften och därför är kretsloppet långsammare än andra kretslopp. Fosforn är i ständig rörelse under mark, genom berggrund, jord och vattendrag. Titta på bildspelet över fosforns kretslopp.

Arbetspass

I bildspelet återkommer två begrepp; urlakning och sediment. Ta reda på vad begreppen betyder genom att läsa i länkarna.

Hur får vi i oss fosfor och varför är det viktigt för oss?

Fosfor har en självlysande egenskap. Se i länken hur fosfor självantänder och lyser i mörkret!

Fosfor återfinns i hav och sjöar och då som näringsämne. Ibland blir det för mycket och det finns risk för övergödning. Läs mer om hur fosforn påverkar våra vattendrag i länkarna.

Avslut

I länken hittar du uppgifter till fosforns kretslopp. Svara på frågorna så utförligt du kan.

Extra

Vill du veta mer om hur fosfatjoner bildas och få en djupare förståelse för kretslopp i allmänhet? Titta på filmen du hittar via länken!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25