Kemi åk 4-6

Fotosyntesen- grunderna

Start

Man kan säga att gröna växter ”äter” solljus och släpper ut syre samt producerar socker. I filmen (2 min) får du reda på hur detta kan ske.

Titta på animeringen, diskutera tillsammans vad det är ni får veta!

Arbetspass

Läs klass 4a:s blogg om fotosyntesen. Lär dig vad orden och begreppen nedan betyder!

klorofyll
koldioxid
glukos/kolhydrat
syre
solenergi

Titta på bilden och läs förklaringarna. Lär dig de kemiska beteckningarna för syre, väte och kol.

Prova nu vad du kommer ihåg! Para ihop orden med rätt förklaring.

Välj en bild som visar fotosyntesen på ett tydligt och enkelt vis. Rita av bilden eller gör en egen variant. Det ska framgå vad fotosyntesen är och du ska kunna berätta om din bild för övriga i klassen.

Avslut

Skriv till din lärare och berätta vad du har lärt dig om fotosyntesen. Använd ord och begrepp som du tycker passar in.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25