Biologi åk 7-9

Från hypotes till laborationsrapport

Start

En laborationsrapport hjälper dig att reflektera över vad det är du lärt dig. Du beskriver varför du har gjort ett visst försök, sedan hur du gjorde försöket. I slutet berättar du om de resultat du fick, och vilka slutsatser du drar. För att laborationsrapporten ska bli tydlig och lätt att följa finns det några olika punkter att tänka på, i det här lektionspasset får du en genomgång av de olika punkterna.

Börja med att titta på filmen i länken bredvid för att få en överblick kring vilka ”regler” som gäller när man ska börja skriva (Längd: 3:43) .

Arbetspass

Vad är en hypotes? Jo, den beskriver vilket resultat du förväntar dig få av din undersökning baserat på tidigare erfarenheter. Läs mer om begreppet hypotes i länken.

Nedan följer en beskrivning av arbetsgången när du skriver en laborationsrapport.

I inledningen ska du skriva syftet med din laboration, t.ex. vad det är du ska undersöka och hur undersökningen ska gå till. Du ska också ställa upp dina egna frågor, alltså de du har tänkt få svar på genom ditt arbete. Din hypotes ska också finnas med i inledningen. I länken finns beskrivet hur en inledning är uppbyggd.

Under utförande ska du skriva en förklarande text till hur ditt försök gått till. Beskriv allt material du använder och hur du använt det. Rita gärna figurer eller bifoga bilder- den som läser ska kunna följa vad du gjort. I länken kan du läsa mer om utförande.

I resultatet redogör du för hur det gick. Här skriver du svar på dina frågor. Stämde resultatet med din hypotes? Finns några felkällor? Har du några förslag på förbättringar?

I slutet diskuterar du vilka slutsatser du kunnat dra av ditt arbete, skriv hur du tänkt och reflekterat. Här kopplar du samman teori och praktik, se exempel på diskussion i länken.

Precis som när du skriver andra typer av texter behöver du ange om du använt några källor. Du kanske har hämtat information från böcker, tidningar, lexikon, Internet adresser med mera när du skapat din rapport.

Vill du ha stöd när du skriver rapporter framöver kan du använda mallen/ checklistan som du hittar i länken, den går även att ladda ned.

Avslut

I länken hittar du 6 olika laborationsrapporter som är skrivna av elever i åk 7-9. Arbeta i grupp och diskutera de olika rapporterna. Vilken tyckte ni var tydligast och varför? Vilken var mest intressant? Vilken var lite svår att förstå? Motivera!

Hur vet du om du fått med allt i din rapport och vilken nivå den håller? I länken hittar du matriser och exempel som visar E, C och A-nivå enligt skolverkets kriterier.

Fördjupning

När du skriver din laborationsrapport bör språket hållas kort. Skriv med korrekt naturvetenskaplig terminologi, och undvik vardagsspråk och slang. För att få flyt i språket kan man använda sambandsord, läs mer om sambandsord i länken.

Träna på att förbättra språket i laborationsrapporter med hjälp av övningen i länken. Använd en egen laborationsrapport som du fått tillbaka eller välj en av elevexemplen som du tittat på tidigare under ”arbetspass”.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25