Hem – och konsumentkunskap åk 1-6

Glass

Start

Ta del av receptet på glass och välj ut en ingrediens i glass och sök information om den på Google. Skriv ihop en egen faktatext om glassen och dess historia och lämna in den till din lärare. Mellan en halv till en A4 borde ditt arbete vara.

Arbetspass

Ge tillbaka texterna till eleverna och låt dem omarbeta sina texter efter den feedback du gett dem som lärare. Texterna lämnas in igen i form av en kopia på texten. Låt eleverna använda sina original texter efter det till att muntligt presentera sitt arbete om en ingrediens i glass och hur man gör glass inför klassen. Hur man gör en muntlig redovisning får du tips på i filmen som du finner genom att klicka på knappen här bredvid.

Ställ er två och två i köket och gör er glass utifrån det recept ni tagit del av. Städa undan i köket när ni är klara.

Avslut

Undersök i din närmaste butik vad råvarorna till glassen kostar och jämför detta sedan med vad två andra av dina kamrater fått fram. Är skillnaden i pris stor eller liten?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25