Biologi åk 7-9

Hajar och valar!

Start

Läs texten som handlar om hajar i allmänhet. Skriv en egen sammanfattning av texten. Gör fem frågor på texten. Byt frågor med en kompis och svara på varandras frågor.

Läs texten som handlar om valar i allmänhet. Skriv en sammanfattning av texten.
Gör fem frågor på texten. Byt frågor med en kompis och svara på varandras frågor.

Vill du få text uppläst, kopiera och klistra in i rutan. Kontrollera att svenska är valt som språk.

Arbetspass

Scrolla ner i texten om hajar. Välj en haj du tycker är särskilt intressant. Gör en plansch där du illustrerar fakta om hajen. Utseende, storlek, föda, utbredningsområde skall finnas med. Använd gärna internet eller annan källa för att hitta ytterligare fakta. Du ska kunna berätta fritt om din haj med endast din plansch som stöd.

Scrolla ner i texten om valar. Välj en val du tycker är särskilt intressant. Gör en plansch där du illustrerar fakta om valen. Utseende, storlek, föda, utbredningsområde skall finnas med. Använd gärna internet eller annan källa för att hitta ytterligare fakta. Du kunna berätta fritt om din val med endast din plansch som stöd.

Får du tid över väljer du ytterligare en haj eller val att forska om.

Avslut

Gör en jämförelse mellan hajar och valar utifrån vad du har lärt dig. Ta upp likheter och skillnader.

Sätt dig tillsammans med klasskamrater i små grupper. Gör korta presentationer i gruppen om era hajar och valar.

Jämför era iakttagelser inom gruppen. Har ni valt att ta upp olika saker om arterna? Diskutera och summera skriftligt.

Extra

Titta på en eller flera av filmerna.

Titta på filmen (engelska 48 minuter) om delfiner och valar. Fick du reda på något nytt om delfiner eller valar? Skriv och berätta!

Titta på filmen (engelska 49 min). Beskriv kort vad du har fått reda på om manater, även kallade sjökor, eller om klumpfiskar (sunfish). Ta reda på ytterligare fakta via internet.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25