Aktuellt just nu, Biologi åk 7-9

Havsnivåer

Start

Börja med att titta i länken och läs om ord och begrepp som används i passet.

Titta på de två korta filmklippen som handlar om hur havet stiger (havsnivå).

Arbetspass

I länken finns frågor som du ska svara på och reflektera kring. Skicka svaren till din lärare.

Avslut

Här hittar du en längre vetenskaplig film om hur havsnivåerna i världen kan påverka människor. Se hela filmen eller delar av den. När du sett klart din del så gör du en kort sammanfattning. Använd mallen som du hittar i länken. Tänk på att använda ord och begrepp som du lärt dig.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25