Aktuellt just nu, Historia åk 7-9

Historien om Vasaloppet

Start

Snart är det dags för Sveriges mest välkända skidtävling –  Vasaloppet. Här får du lära dig hur allt började och om kvinnors förbud att delta. Vi diskuterar också män och kvinnor – kan de tävla på lika villkor?

Läs historien bakom Vasaloppet. Läs hur allt började, om Gustav Vasa, och hur idén om ett Vasalopp föddes.

Men, åkte egentligen Gustav Vasa verkligen Vasaloppet? Läs historikern Dick Harrisons svar.

Arbetspass

Se filmklippen från första Vasaloppet och fjolårets Vasalopp. Jämför skidstilen och tävlingen då och nu.

Kvinnor har inte alltid fått tävla i Vasaloppet. Läs nyhetsartikeln om kvinnan som trotsade förbudet samt faktarutan undertill.

Läs artikeln från 2015 som försöker ge förklaringar till varför inte kvinnor tilläts att åka Vasaloppet efter 1923.

Avslut

Dela in er i tjej och killgrupper. Svara på nedanstående frågor i grupperna.
Varför tror du att kvinnor inte fick delta i Vasaloppet?
Vilka sporter känner du till där kvinnor tävlar på lika villkor som män, och med samma förutsättningar mot varandra?
Finns det sporter där du tycker att kvinnor och män skulle kunna tävla mot varandra på lika villkor? Motivera varför.

Jämför era gruppers svar med varandra i klassen.
Har killar och tjejer samma åsikter? Om inte, diskutera varför.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25