Värdegrundsarbete åk 7-9

Humor och reaktioner

Start

När SVT:s humorprogram Svenska nyheter skämtade om kinesiska turister väckte det starka reaktioner i Kina och har lett till en diplomatisk konflikt. Läs artikeln till höger.

Arbetspass

Klicka och se på inslaget i SVT-programmet Svenska Nyheter som finns i mitten av artikeln du just har läst.
Klassdiskussion: Får man skämta om allt?
Klassen delas in i två grupper. Ena gruppen är för och den andra är emot. Bygg på med argument och åsikter innan diskussionen startar.
Ytterligare frågeställningar: Finns det något viktigt att tänka på när man drar ett skämt? Kan man skämta i alla sammanhang? Finns risken att någon såras av ett skämt eller är det något man bara ska tåla? Kan humor övergå till ren mobbning?

Läs texten till höger där en bloggare ger sin syn på olika sorters humor.

Skapa dig en förståelse för olika typer av humorgenrer. Använd internet för att söka efter alla ord som listas i formuläret till höger. Slå också upp vad varje ord betyder i en ordbok. Skriv sedan ner, med egna ord, korta förklarande texter till varje ord. Fyll gärna på med konkreta exempel.

Avslut

Smaken är som baken. Människor gillar olika sorters humor. Skriv en självreflekterande text där du beskriver vilken sorts humor du uppskattar. Är det vänner, litteratur, bilder, TV-program, filmklipp, komiker eller något annat som ofta får dig att skratta? Vem är den roligaste person du känner? Varför? Fundera även på varför du tror att din humor har utvecklats som den har gjort. Lämna in din text till din lärare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25