Historia åk 7-9

Versaillesfreden

Start

Bakgrunden till att första världskriget (1914-1918) bröt ut kan vara svårt att sätta fingret på. Börja med att läsa texten och skriv ner de viktiga händelserna som lyfts fram.

Arbetspass

Här kan du läsa om några orsaker. Gör en egen tankekarta samt en tidslinje där du listar viktiga händelser. Läs följande länkar till höger och använd texterna och filmen du just har sett till hjälp.

Avslut

Vad innebar Versaillesfreden och vad fick det för konsekvenser för Tyskland? Se filmen till höger. Sammanställ sedan textmaterialet som du har fått ihop från uppgifterna ovan och skriv sedan en redogörelse med egna ord om Versaillesfreden.

Extra

Hemuppgift! Fördjupa dig i en speciell händelse, med hjälp av läroböcker och genom att använda tillförlitliga källor på nätet. Välj fritt, skotten i Sarajevo, Versaillesfreden, bildandet av Nationernas Förbund, Västfronten, den ryska revolutionen etc. Skriv en uppsats och lämna in den till din lärare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25