Matematik åk 7-9

Huvudräkning på C till A – nivå.

Start

Snart dags för nationella provet i matematik ? Matematikprovet består av flera olika delar och med den här lektionen kan du förbereda dig på den del som behandlar huvudräkning.
Du kommer först få möta räkneuppgifterna i ett övningsquiz med förklarande filmer och därefter arbeta med samma uppgifter men utan filmstöd.
Uppgifterna är på C till A-nivå. Varje fråga finns oftast i flera olika varianter, allt för att du ska kunna öva på bästa sätt.
Uppgifterna är ett urval från det centrala innehållet och den här lektionens arbete ska ses som ett av flera goda sätt att förbereda sig.
Uppgifterna ska lösas utan miniräknare.

Arbetspass

Arbeta med frågorna i övningsläge. Ta hjälp av de förklarande filmerna om du känner dig osäker eller vill få en utförlig förklaring. Du får direkt respons på om du svarat rätt eller fel.

Samma frågor men utan hjälp av filmade förklaringar. Arbeta med uppgifterna tills du känner dig säker.

Skarpt läge. Nu är det dags att besvara frågorna i testläge. Efter att du besvarat alla 22 frågorna så får du en sammanställning av ditt resultat.

Länk till huvudräkningsdelen Np 2013. De nio första uppgifterna är på E-nivå. Skriv ut provet eller öppna dokumentet och besvara frågorna i ditt räknehäfte.

Avslut

Följ upp dina resultat och försök att komma fram till vilken typ av uppgifter som du kanske behöver arbeta mer med.
Om du är i behov av att repetera så kan du hitta många olika övningar här.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25