Samhällskunskap åk 7-9

Ideologi och politik

Start

Läs om vad en politisk ideologi är diskutera sedan i liten grupp om vad begreppet betyder.
Dela med er till klassen vad din grupp kom fram till. Jämför de olika gruppernas tolkning av vad en politisk ideologi är. Diskutera likheter och skillnader.

Läs begreppen som finns listade under texten du just läste. Beskriv med egna ord skillnaderna mellan: konservatism, socialism och liberalism.

Titta på klippet som är ett utdrag från partiledardebatten inför valet 2014. Beskriv skillnaderna mellan de olika partiernas åsikter om miljöfrågor. Kan man koppla partiernas åsikter med någon politisk ideologi? Skriv dina tankar i ditt häfte.

Hur har skillnaden i syn på kärnkraften utvecklats över tid i Sverige inom de olika partierna och mellan de olika partierna?

Arbetspass

Läs texten som handlar om hur riket styrs med riksdag och regering och våra svenska grundlagar. Besvara sedan uppgifterna du finner via länken och skicka dina svar till din lärare.

På Sveriges riksdags  hemsida finns några exempel på hur du kan påverka politiska beslut.
Kan ni hitta andra sätt att påverka samhället och de beslut som påverkar vår framtid? Fundera och ta en kort diskussion i helklass. Skriv ner vad ni kommer fram till i era respektive häften.

Europeiska unionen är sedan Sverige gick med i EU efter folkomröstningen år 1994 en del av det svenska politiska systemet.
Läs texten om EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Redogör skriftligt för vilken roll som dessa tre institutioner inom EU har för roller och uppgifter samt hur de samarbetar när nya lagar på EU-nivå kommer till.

Europaportalen är en svensk sida som tar upp aktuella nyheter om EU. Välj två aktuella nyheter om EU. Skriv en text i ditt häfte där du dels beskriver vad nyheterna handlar om och dels skriver ner dina egna tankar, reflektioner och åsikter om de nyheter som du har valt.

Avslut

Avslutningsvis ska du få göra en reflektion över ditt egna lärande under tiden som du har jobbat med politik och ideologi. Skriv en kort text, som du lämnar till läraren, där du svarar på frågorna:

1. Vad har funkat bra respektive mindre bra under arbetet med politik och ideologi i sättet att arbeta på?
2. Vad tycker du har varit svårt respektive lätt sett till innehållet i momentet?
3. Vad har du lärt dig inom området ideologi och politik?

Extra

Träna mer på de politiska ideologierna och vad som utmärker dem genom att göra korsordet!

Träna på de begrepp som ryms inom svensk politik!

Testa dig själv på EU!

Klarar du pressen att svara rätt på 15 frågor om politik och ideologi och nå miljonen i Vem vill bli miljonär?

Arbeta med Fridtjuvs paket med instuderingsfrågor!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25