Samhällskunskap åk 7-9

Europeiska unionen

Start

Börja med att läsa texten till höger.

Arbetspass

Läs historien om Europeiska unionen (EU). Rita upp en tidslinje på en A4-sida där du beskriver de viktigaste händelserna som har skett inom EU genom åren. Fyll på din tidslinje med ytterligare fakta som du hittar i texterna.

Klicka på länken till höger. Scrolla ner och ladda ner pdf:en från Sveriges riksdag – EU på tio minuter. Läs igenom broschyren.

Besvara frågorna i frågeformuläret med egna ord. Använd broschyren som stöd.

Avslut

Gå igenom frågorna och svaren tillsammans i klassen. Har ni kommit fram till samma svar?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25