Aktuellt just nu, Biologi åk 7-9

Inför hummerpremiären

Start

Den första måndagen efter 20 september varje år drar hummerfisket igång. Läs texten inför hummerpremiären i Bohuslän, och se även filmen där du får följa med och se hur man fiskar hummer.

Arbetspass

Läs om kräftdjur genom att klicka på länken till höger. Är det några av orden som du inte förstår? Slå då upp ordens betydelse i en ordbok.

I länken till höger får du en översikt på massor av olika kräftdjur. Läs om alla djuren, från de minsta till de största.

Läs en kort text om vad som kännetecknar hummern och hur den lever. Klicka på länken till höger.

Klicka på länken till höger och läs en mer fördjupande text om hummern. Använd dig sedan av källtexterna du har läst för att skriva en egen uppsats om hummern liv och hur fisket har påverkat hummerbeståndet.

Avslut

Människans fiske påverkar både arter och vattenmiljön. Se filmen i länken till höger.(9:35 min)

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25