Aktuellt just nu, Samhällskunskap åk 7-9

Uppmärksamma kvinnodagen

Start

Läs bakgrunden till varför internationella kvinnodagen firas den 8 mars.

Se åtta bilder och läs om Internationella kvinnodagens historia. Klicka på länken till höger.

Arbetspass

Varje års firande av internationella kvinnodagen har ett tema. Läs texten till höger på engelska. Redogör för temat på svenska till bänkgranne. Vad är temats kärna?

Titta på filmklippet till höger. Rita upp en tidslinje och anteckna samtidigt som du tittar på filmen.

Läs texten till höger om tio inflytelserika kvinnor genom historien.

Avslut

Inlämningsuppgift: Välj en nu levande kvinna i Sverige eller världen som du tycker är en förebild. Sök på internet för att hitta mer information om personen som du har valt. Skriv sedan en sammanfattning om personen och motivera varför du tycker att hon är en förebild för människor.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25