Samhällskunskap åk 7-9

IS och terrorism

Start

Läs texten till höger om vad som menas med det omdiskuterade begreppet terrorism.

Arbetspass

Vad är grejen med Islamiska staten? Se filmen där läraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om bakgrunden till Islamiska staten. Anteckna och lyssna.

Vad menas med krigsbrott? Läs till höger och försök sammanfatta begreppet i punktform.

IS håller på att förlora sina sista fästen i Syrien. Vad som kommer att hända med de runt 800 utländska medborgare som har kopplingar till terrorgruppen vet ingen ännu. De befinner sig just nu i förvar hos den kurdiskarabiska SDF-milisen. Många har i intervjuer i media sagt att de vill återvända till sina hemländer. Läs till höger vad några av EU-länderna har sagt hittills i frågan.

Avslut

Utgå från åsiktstexten av Wolfgang Hansson i länken till höger. Diskutera sedan i klassen utifrån följande frågeställningar: Tycker du han har rätt eller fel i sina åsikter?
Bör Sverige hjälpa IS-återvändare att ta sig tillbaka till Sverige för att ställas inför rätta, varför/varför inte?
Ska svenska medborgare som stridit/haft samröre med IS kunna fråntas sitt svenska medborgarskap, varför/varför inte?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25