Geografi åk 4-6

JORDENS NATURRESURSER: Jordens odlingsmarker

Start

Stora delar av jordens yta är skog men hur ser det ut med den odlingsbara marken?
Gå till länk och läs igenom texten. Arbeta därefter med övningsuppgifterna.

Arbetspass

Hästen var länge ett av de viktigaste hjälpmedlen för bönderna i Sverige. Gå till länk och se en film (ca 20 min) om jordbruket för cirka 100 år sedan och en bit framåt. Diskutera innehållet.

Det arbete som förr krävde att många människor var på åkrarna kan idag göras av en person.
Gå till länk och se en presentation (ca 4 min) av en modern jordbruksmaskin.

Gå till länk och läs artikeln om olika sorters jordbruk. Gör en sammanställning av dessa samt en förklaring kring vad som menas med de olika jordbruksmetoderna.

Avslut

Problem och lösningar för det globala jordbruket.
Dela in klassen i sju grupper. Gå till länk och klicka på cirkeln ”Jord” och därefter på ”Jordbruk”. Länkat till den cirkeln finns fyra problem och tre lösningar. Fördela dessa i grupperna. Grupperna studerar sitt problem eller sin lösning tillräckligt för att sedan kunna redovisa för de andra.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25