Geografi åk 4-6

JORDENS NATURRESURSER: Jordens vatten

Start

Mängden vatten på jorden är konstant. Gå till länk och studera vattnets kretslopp.

Arbetspass

Klimatförändringar och dess konsekvenser. Gå till länk och läs artikeln om det enorma isblocket som håller på att brytas loss från Antarktis kustlinje och vilka konsekvenser detta kan medföra.

Gå till länk och läs mer om shelf-is.

Gå till länk och se en grafik av shelf-is.

Havets strömmar påverkar också klimatet. Gå till länk och läs om på vilka sätt. Arbeta därefter med uppgifterna som finns i slutet av texten.

Håller vi på att tömma havets skafferi? Gå till länk och se en animation om överfiske. OBS engelsk speakertext (ca 4 min).

Havens rikedomar är enorma men hoten är många.
Gå till länk och läs om miljöförstöring av haven. Arbeta därefter med uppgifterna.

Avslut

Hav upptar en stor del av jordens yta.
Gå till länk och läs om på vilka olika sätt människan nyttjar vatten. Arbeta därefter med tillhörande övningsuppgifter.

Gå till länk och arbeta med övningsuppgifterna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25