Samhällskunskap åk 7-9

Källkritik: Dela vidare på internet

Start

Upphovsrätten reglerar om och hur ett verk får användas av andra. Det är upphovsmannen (skaparen av verket) som avgör hur verket får användas.

Det innebär att om du skapat något själv får du använda det hur du vill. Men du kan också bestämma hur andra ska få lov att använda det du skapat.

Den här lektionen ska få dig att bli mer uppmärksam kring hur du resonerar och förhåller dig till upphovsrättsligt material.
Får du till exempel sprida vidare de bilder, texter eller filmer du hittar på internet och i dina sociala flöden?

Arbetspass

Titta på filmen Orka plugga: Källkritik – Bildrättigheter

Svara på frågorna i textfilen

Arbetspass

Titta på filmerna för att lära dig mer om hur du tolkar bilder och gör en bildanalys.

Orka plugga: Källkritik – Att tolka bilder

Fatta bildanalysen: Dokumentera – bildtyper

Fatta bildanalysen: Dokumentera – denotation och konnotation

Svara på frågorna i textfilen

Arbetspass

Titta på filmen: Vår digitala planet i fokus – DeepFake

Svara på frågorna i textfilen

Arbetspass

Avsluta med att titta på filmerna Orka plugga: Källkritik – att dela på internet

Reflektera och resonera kring ditt eget agerande utifrån informationen i filmerna. Ta stöd i textfilen.

Quiz

Testa dina kunskaper i källkritik med hjälp av ett quiz!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25