Samhällskunskap åk 7-9

Källkritik: Granska och värdera källor

Start

Källtillit, trovärdiga källor, vad är sant och vad är falskt?
Källkritik utgör en stor del av vårt dagliga liv och att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt kräver ständigt underhåll och utveckling.

Den här lektionen ger dig möjlighet till att bli mer uppmärksam kring hur du väljer dina källor samt hur du granskar och värderar dem.

Arbetspass

Titta på filmen Orka plugga: Källkritik – att söka och granska källor

Resonera kring hur du förhåller dig till olika typer av källor och på vilket sätt ditt förhållningssätt eventuellt skiljer sig eller förändras.
Utgå ifrån frågorna i textfilen.

Arbetspass

Titta på filmen: Orka plugga: Källkritik – Källtillit

Diskutera kring frågeställningarna i textfilen.

Avslut

Avsluta lektionen med att titta på filmen: Orka plugga: Hantera falska rykten

Reflektera med hjälp av punkterna i textfilen.

Extra

Testa dina kunskaper i källkritik med hjälp av ett quiz!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25