Svenska, Svenska som andraspråk åk 7-9

Källkritik SvA

Start

Källkritik handlar om att undersöka och granska information och fakta för att se vad som är sant eller ibland falskt. Innan du börjar är det bra att gå igenom de begrepp som du kommer att möta i arbetet med källkritik. Följ länkarna och diskutera vilka begrepp du/ni kände till innan.

Gå igenom bildspelet om källkritik och diskutera bilderna. Hur kan man veta om något är sant?

Arbetspass

Hur gör man när man ska samla information för att sedan granska den? Titta på filmklippet och fundera innan du går vidare till övningarna i nästa länk.

Via länken hittar du fyra saker att tänka på när du granskar en källa.

Fortsätt med att titta på filmklippet om partiska röster. Vad innebär det att vara partisk? Fortsätt sedan med arbetsuppgifterna som hör till filmklippet. Skriv ner dina svar och lämna in.

Nästa filmklipp handlar om fejkade (falska, påhittade) sidor på nätet och hur du lär dig att känna igen dem. I länken efter hittar du arbetsuppgifter och frågor till filmklippet. Skriv ner dina svar och lämna in.

Avslut

Berätta för varandra om ni själva råkat ut för något som ni tror är fejkade nyheter. Titta på filmklippet om trovärdighet och relevans. Fortsätt med länken om fejkade nyheter. Fundera över varför någon kan ha intresse av att göra fejkade nyheter. Gör en lista på orsaker och diskutera!

Gör quizet för att testa om du kan olika ord och begrepp som hör ihop med källkritik quiz, ord och begrepp.

Extra

Här hittar du en ”kom-ihåg-lista” som kan vara bra att använda i fortsatt arbete med källkritik.

Delar du själv på sociala medier? Vad behöver du tänka på innan du klickar på ”dela”?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25