Religion åk 7-9

Källkritik

Start

Ett av kunskapskraven för ämnet handlar om hur man behandlar olika källor.
Gå till länk och se på filmserien ”Orka plugga”, titta på de avsnitt som har ordet ”källkritik” med i titeln. Totalt cirka 20 minuter.

Arbetspass

Gå till länk och arbeta enligt de givna instruktionerna!

Avslut

Resonera om trovärdigheten hos de två webbsidorna du har studerat. Vilken av dem verkar mest tillförlitlig och varför?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25