Religion åk 7-9

Kampen mot det onda

Start

Gå till länk och se trailern från en av många filmer som beskriver det godas kamp mot det onda

Hjälte Superhjältar Vardagshjältar
Skriv ner dina egna definitioner på dessa tre ord. Jämför med varandra i klassen

Gå till länk och läs denna definition av ordet hjälte

Arbetspass

Gå till länk – Vad handlar detta om? Vilken fråga är det som ställs i slutet av trailern?

Gå till länk och ta del av sex ungdomar med olika tro om ondska och orättvisa

Fortsätt sedan att i klassen diskutera kring frågan : Vad är ondska? Gör en gemensam lista över synonymer till de båda orden GODHET och ONDSKA

Avslut

Skillnaden mellan hjälteberättelser och mytologiska och religiösa skrifter är att hjälteberättelserna bara redogör för själva kampen mot det onda. De mytologiska och religiösa skrifterna försöker även ge svaret på frågan varifrån och varför ondskan har uppstått.
Gå till länk och följ kortversionen från den grekiska mytologin om Pandoras ask.

Diskutera: Är människan ond eller god? Föds man ond? Är människan ond av naturen?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25