Biologi åk 4-6

Kärlek och pubertet

Start

I åldern 9-12 år händer det mycket, både fysiskt och psykiskt. I den tidiga puberteten börjar man fundera över kroppar som växer och förändras. Vad är normalt? Duger jag som jag är? Och varför känns en del saker så pinsamma?

I puberteten går vi från att vara barn till att bli vuxna. Hur startar den, vad händer med kroppen och hur kan det kännas? Programledarna Clara och Daniel delar med sig av sina egna erfarenheter, och så får vi träffa Andrea, Attila och Sabina som berättar om hur det var för dem i puberteten.

Arbetspass

Sätt er i mindre grupper och diskutera vad ni tror upplevs som jobbigt med att komma in i puberteten. Klicka sedan runt på UMO.se och ta reda på mer.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Avslut

Titta på filmen och fundera kring hur flickor och pojkar förväntas bete sig. Diskutera i mindre grupper och gör noteringar. Kan ni komma på fler saker som är typiskt feminint eller maskulint. Måste man hålla sig inom normerna?

Ta upp vad ni har kommit fram till i helklass. Diskutera och jämför olika perspektiv.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25