Geografi åk 4-6

Kartor

Start

Titta på genomgången om kartor. Titta gärna på filmen fler gånger och anteckna viktiga ord. Skriv sedan ut arket du finner via nästa länk och förklara begreppen som du hittar på PDF-arket.

Arbetspass

Sätt er i små grupper och öppna en av de tematiska kartorna ni hittar via länken. Varje grupp ska ha olika teman.

Diskutera vilken information ni får ut av kartan och vilka tolkningar man kan göra utifrån den.

Studera karttecknen och deras betydelse.

Välj en orienteringskarta och studera vilken information du kan få ut ifrån den. Om du vill och om det är möjligt välj gärna en karta ifrån din omnejd. Du kan naturligtvis även använda en topografisk karta i en kartbok.

Avslut

Välj en tematisk karta och arbeta med ensam på samma sätt som ni gjorde i gruppen tidigare. Presentera för klassen vad man kan få för information från kartan och dina egna tolkningar av den informationen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25