Kemi åk 4-6

Kemin och världsbilden

Start

Titta på videon som kort presenterar kemins ursprung.

Läs hur alkemi utvecklades under årtusendena. Skapa en tidslinje med viktiga hållpunkter.

Arbetspass

Läs om hur man såg på hur olika material var uppbyggda. Skriv en kort sammanfattning av texten.

Arbeta i grupper om fem personer. Alla läser texten. Dela sedan upp kemisterna mellan er och forska om en kemist var. Presentera sedan det ni har tagit reda på för varandra i gruppen.

Läs om några kemiska uppfinningar som förändrat världen.

Avslut

Ta del av filmen som beskriver hur man gör en labbrapport. Du ska själv skriva en labbrapport för laborationen du ska göra.

Följ instruktionerna för laborationen du hittar via länken.

Regnbågar är ett fenomen som har förklarats på många olika sätt genom tiderna. Diskutera tillsammans hur ni tror att man förklarade dem förr i tiden. Läs sedan artikeln som ger några exempel på förklaringar som angetts under olika tider.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25