Matematik åk 1-3

Klockan

Start

Hur fungerar klockan? Titta på den interaktiva övningen tillsammans och prova att ”ställa” klockan på olika klockslag.

Hur gör man för att hålla koll på tiden? Titta på filmklippet och diskutera!

Arbetspass

Lyssna på vilket klockslag som nämns och markera rätt tid! (Övningen är i Flash)

Titta på klockan. Välj alternativ. Fortsätt genom att klicka på ”Nästa”. (Övningen är i Flash)

Träna dig på att läsa av tid och att sätta ut rätt tid med de digitala visarna i länken.

Övningen är i Flash.

Träna klockan på olika nivåer. Välj själv vilken nivå du vill arbeta på.

Spel för dig som har förstått digital tid men som behöver öva upp snabbheten. Hjälp girafferna att komma i tid!

Avslut

Be din lärare att skriva ut stencilerna och fyll sedan i rätt klockslag.

Gör din egen klocka och skapa uppgifter till dina kamrater!

Behöver du repetera? Lyssna och titta på filmklippet (10 min).

Extra

Arbeta med de interaktiva klockövningarna på engelska.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25