Teknik åk 7-9

Kondensatorn

Start

Titta på filmen som går igenom grunderna kring kondensatorn. Sätt er i mindre grupper om mellan 2-4 i varje grupp. Svara på frågorna nedan tillsammans med din grupp.
1. Hur fungerar en kondensator?
2. Ge tre exempel på olika typer av kondensatorer.
3. Använd Google för att hitta minst två områden i vardagen där kondensatorer används.

Svaren på frågorna lämnas in till läraren skriftligt.

Arbetspass

I filmen som gick igenom grunderna om kondensatorn nämndes enheten Farad. Den är uppkallad efter Michael Faraday. Läs Wikipedia artikeln om Michael Faraday för att få lite kännedom om honom.

Sätt er i era grupper igen och sök fakta om Michael Faraday. Skapa en Prezi presentation om Michael Faraday utifrån den fakta ni fått via Wikipedia artikeln, men också via era egna sökningar på nätet.

Avslut

Kolla igenom filmen i era respektive grupper om hur man förbereder och håller en bra muntlig presentation. Förbered en muntlig presentation med er Prezi presentation som underlag inför klassen om Michael Faraday i era respektive grupper. Den muntliga presentationen bör inte vara mer än 5-10 minuter lång. Tänk på att försöka dela tiden jämnt mellan er i gruppen under den muntliga presentationen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25