Fysik åk 7-9

Kraftmoment

Start

Hur kan du flytta ett tungt föremål eller få oanade krafter utan att behöva anstränga dig särskilt mycket ? Med hjälp av kunskaper i fysik är det möjligt. Så häng på nu och se till att lära dig mer om ett begrepp som vi fysiker kallar för kraftmoment. Fundera först på följande två händelser. Ni är två som ska sätta er på en gungbräda och vill placera er för att få jämvikt. Hur gör ni om en av er väger mer ? Du vill få upp ett burklock som är nedtryckt och fastnat. Du kan välja mellan att använda en enkrona eller en matkniv för att bända upp det. Vad väljer du ?

De här båda exemplen handla om kraftmoment. Samma kraft kan göra stor skillnad om den har olika lång hävstång. När kraften multipliceras med en sträcka så får vi ett kraftmoment. En liten kraft kan alltså göra stor skillnad om den har hjälp av en lång hävstång.

Börja med att se och lyssna på filmen.

Arbetspass

När du ska arbeta med kraftmoment så är viktigt att du förstår vad vi menar med en kraft. När en nettokraft påverkar ett föremål så sätts det i rörelse. I exemplet med gungbrädan så är det tyngdkraften som drar i de olika sakerna. Jordens tyngdkraft är ungefär 10 Newton per kilogram.

Tunnan som har en massa på 10 kg dras mot jordklotets centrum med en kraft som är 100 N.

Gå gärna in på länken om du vill få en kort sammanfattning av massa och tyngd.

Du ska i ett spel få öva på att placera ut olika saker och få dem i balans. När du har gungbrädan i jämvikt så är kraftmomenten lika stora på varje sida om vridpunkten. Börja med att klicka in på Intro och därefter kan du arbeta med Balance Lab och Game.

När du arbetat klart med övningarna i spelet så ska du bearbeta frågor om kraftmoment i två Quiz.

Pröva att lösa en uppgift från ett tidigare Nationellt prov i fysik. Scrolla ned till uppgift 10.

Jämför din redovisning med bedömningsanvisningarna. Scrolla ned till uppgift 10.

Avslut

Arbeta parvis. Ta fram papper, penna och linjal. Rita upp en gungbräda i balans med två eller fler paket. Skriv upp vikten på varje paket. Samtala med varandra om hur de ska placeras för att hålla gungbrädan i jämvikt. Skriv upp ett eller flera förslag och lämna in till er lärare. Kom ihåg att redovisa era beräkningar och använd rätt enheter.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25