Kemi åk 7-9

Kvävets kretslopp

Start

Luften består av 78 procent kvävgas men den formen av kväve kan inte många växter och djur utnyttja direkt. Titta på filmklippet om kvävets kretslopp.

Arbetspass

Varför behöver vi kväve? Läs mer i länken.

Grundämnet kväve ingår i processen som bygger upp celler och organ. Lär dig om ord och begrepp som hör ihop med kväve.

Kväveutsläpp kan vara ett hot mot miljön. Lyssna på länken och lär dig mer om till exempel konstgödsling.

Avslut

Svara på frågorna och gör uppgifterna om kvävets kretslopp som du hittar via länken. Jämför dina svar med en kamrat när du är klar. Visa även din lärare.

Extra

Kan det finnas nyttigt kväve på planeten Mars? Läs mer i artikeln.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25