Samhällskunskap åk 7-9

Kungen och monarkin

Start

Att ta reda på: Vad betyder konselj, hertig och delegation?
Vad är successionsordningen och regeringsformen? Svar finner du i länken till höger. Anteckna och sammanfatta kort.

Läs om Sveriges monarki.

Arbetspass

Läs om vilka kungens uppgifter är som Sveriges statschef.

Läs kungens biografi.

Utgå från texterna ovan och besvara frågorna i formuläret till höger.

Avslut

Läs om vad kungen har för intressen.

Till höger kan du se vad våra tidigare svenska regenter har haft för valspråk. Upptäcker du någon skillnad i en jämförelse mellan de senare och de nyare valspråken? Om du hade varit regent, vilket valspråk hade du valt? Varför? Berätta för varandra i grupper om 4-6 personer.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25