Svenska, Svenska som andraspråk åk 4-6

Läslogg bas SvA åk 4-6

Start

Du ska välja en bok som du ska läsa. Efter varje läspass arbetar du med frågor som du hittar i länkarna under arbetspass.

Börja med att välja en bok, få inspiration i länkarna och besök sedan ett bibliotek eller fråga din lärare vad som finns tillgängligt på din skola.

Arbetspass

När du valt bok: läs baksidestexten och berätta för övriga i klassen vad du tror att boken kommer att handla om.

Läs i din egen takt. Loggboksfrågorna kommer i en viss ordning och ett förslag är att följa kapitlen i din bok. Har din bok inga kapitel eller bara några få kapitel så kan du göra loggboksfrågorna efter varje lästillfälle istället.

Efter andra lästillfället.

Efter tredje lästillfället.

Efter fjärde lästillfället.

Efter femte lästillfället.

Efter att du läst klart hela boken.

Avslut

Gruppövning:
Ta med din läslogg till gruppen, dela med er av varandras läsupplevelser genom att läsa högt ur loggarna.

Läs dina loggboksanteckningar.
Gör en recension på boken som du läst, utgå från det som du redan skrivit.
I länken hittar du en mall som du kan använda för din recension. Skicka in din recension till din lärare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25